Opfylder mål

UgeXpressen opfylder mange af de mål, som gælder for grundskolen. Avisen lægger op til en offensiv undervisning:

Eleverne opmuntres til at deltage i demokratiet og hjælpes til at sortere og manøvrere i informations-strømmen.

 

Avisen kan bruges i mange fag - og på tværs af fagene: dansk, natur/teknik, historie, geografi og kristendom. Eleverne lærer noget, når avisen bruges som appetitvækker, provokation eller inspiration til at diskutere hvad der er sket i ugen.

Ved ugentligt at bruge nogle minutter med nyhedsstof, udveksling af information, almen viden og meninger vil det højne elevernes lyst til selv at gå yderligere på opdagelse i aviser og andre medier og til at forholde sig til omverdenen.