En avis skrevet til børn

 • Artiklerne i UgeXpressen er niveau delt, men ligner alligevel "rigtige" avis-artikler.
  Overskrifterne til mange artikler kan læses helt ned i 3. klasse. I modsætning til de almindelige aviser vil overskriften næsten altid være en fuld sætning, der indholdsmæssigt dækker den mest forkortede, men alligevel umiddelbart forståelige version af historien i artiklen.
 • Indledningen kræver lidt mere af læseren.
 • Den efterfølgende tekst henvender sig til de lidt større elever på mellemtrinnet og de ældste klasser.
  På samme måde kan læreren differentiere inden for den enkelte klasse: De bedste læsere kan læse og forstå hele artiklen, mens de mindre gode læsere får essensen med ved blot at læse overskrift og indledning.
 • Billeder prioriteres højt. Billederne må gerne i sig selv fortælle en historie. Billederne alene kan dermed i mange tilfælde fungere som oplæg til en diskussion.
 • Læreren er redaktør. Læreren er selv redaktør og bestemmer, hvilke sider eleverne skal læse. Læreren vælger, hvordan avisen skal sammensættes. Om han vil kopiere hele avisen til klassen eller kun enkelte sider, der måske passer ind i et eksisterende undervisnings-forløb.
 • Opgaver er ikke kontrol. Til hver avis følger en række opgaver, som læreren kan følge eller bare lade sig inspirere af. Opgaverne spænder fra en underholdende nyheds-quiz til spørgsmål, der lægger op til projekt-arbejde eller en diskussion i klassen. Opgaverne er ikke tænkt som kontrolspørgsmål, men som et oplæg til diskussion, der kan give eleverne et bredere perspektiv på det, de har læst i artiklen og måske give lyst til at arbejde videre med emnet.
  Af samme grund er nogle artikler forsynet med link-henvisninger, som især de større elever kan bruge til at arbejde videre med.